మీ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ పోయిందా..! అయితే వెంటనే ఇలా చేయండి!

7 Things to do Immediately if You Lost Your Phone

మనమంతా ఏదో ఒక సమయంలో ఫోన్ పోగొట్టుకొని ఉండవచ్చు. అందులో ముఖ్యమైన, వ్యక్తిగత  సమాచారం ఉంటుంది. అదంతా మన చేయి దాటి పోతుంది. అప్పుడెలా..? ఏం చేయాలి..? ఎవరిని సంప్రదించాలి..? ఏం చేస్తే తిరిగి మన డేటా మనకి అందుతుంది. ఇలాంటి సందేహాలు మనకి కలిగి ఉండవచ్చు. నిజానికి ఇటీవలి కాలంలో ప్రతి ఒక్కరూ తమ వ్యక్తిగత డేటాని స్మార్ట్‌ఫోన్‌లోనే స్టోర్ చేసుకుంటున్నారు.ఎంత కీలకమైన సమాచారమైనా స్మార్ట్ ఫోన్ నుండే ఆపరేట్ చేస్తున్నారు. మరి అలాంటప్పుడు స్మార్ట్ […]